Denní program

06:15 - 8:30 příchod dětí do MŠ, spontánní zájmové aktivity, individuální péče o děti se speciál. vzděl. potřebami, jazykové chvilky, pohybové aktivity
08.30 - 09.00 hygiena, svačina
09.00 - 09.45 volné činnosti a aktivity dětí, aktivity řízené pedagogem zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené činnosti
09.45 - 11.45 pobyt dětí venku
11.45 - 12.15 hygiena, oběd
12.15 - 14.00 odpočinek, klidné aktivity dle věku dětí
14.00 - 14.30 hygiena, odpolední svačina
14.30 - 16.45 odpolední zájmové činnosti dětí, hry, aktivity řízené pedagogem, logopedické chvilky, pohybové aktivity

Hlavní stránka