O školce

MŠ Sluníčko byla otevřena v roce 1965. Zřizovatelem školy je Městský úřad Nymburk. Od 1.12.2002 je součástí právního subjektu ZŠ Komenského 589, Nymburk.

Budova MŠ je umístěna v centru města na rohu Velkých Valů a Resslovy ulice. Budova je jednopatrová.

V suterénu budovy jsou umístěny hospodářské místnosti. V přízemí se nachází jedna třída – „Berušky“, kde jsou umístěny nejmladší děti. První poschodí zahrnuje další dvě třídy – „Motýlci“ s dětmi ve věku 4 až 6 let, a „Žabičky“ s dětmi předškolního věku. U mateřské školy se nachází rozlehlá zahrada s dvěma pískovišti a zahradními prvky, které jsou průběžně doplňovány.

V roce 2014 prošla škola celkovou rekonstrukcí, třídy byly dovybaveny novým nábytkem.

Mateřská škola má svou kuchyň, kde se připravuje jídlo pro 75 dětí, což je celková kapacita MŠ.

Provozní doba MŠ je v pracovní dny od 6.15 do 16.30 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 stanovena ve výši 500 Kč/měsíc. Hradí se na účet školy, číslo účtu: 236064692/0300; variabilní symbol: datum narození dítěte (např. 05112015); specifický symbol: 3. Předškoláci ani děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

Celodenní strava strava stojí 42,- Kč,-.