O školce

MŠ Sluníčko byla otevřena v roce 1965. Zřizovatelem školy je Městský úřad Nymburk. Od 1.12.2002 je součástí právního subjektu ZŠ Komenského 589, Nymburk.

Budova MŠ je umístěna v centru města na rohu Velkých Valů a Resslovy ulice. Budova je jednopatrová. V suterénu budovy jsou umístěny hospodářské místnosti. Mateřská škola má svou kuchyň, kde se připravuje jídlo pro 75 dětí, což je celková kapacita MŠ. U mateřské školy se nachází rozlehlá zahrada s dvěma pískovišti a zahradními prvky, které jsou průběžně doplňovány.

V přízemí se nachází jedna třída – „Berušky“, kde jsou umístěny nejmladší děti. První poschodí zahrnuje další dvě třídy – „Motýlci“ s dětmi ve věku 4 až 6 let, a „Žabičky“ s dětmi předškolního věku. 

V roce 2014 prošla škola celkovou rekonstrukcí, třídy byly dovybaveny novým nábytkem.

 

Provozní doba MŠ je v pracovní dny od 6.15 do 16.45 hod.

Úplata za vzdělávání (školné) :

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2022/2023 stanovena na 500 Kč/měsíc.

Hradí se na účet školy, číslo účtu: 236064692/0300; variabilní symbol: datum narození dítěte (např. 05112015); specifický symbol: 3 (do poznámky pro příjemce Školné, měsíc a rok, jméno dítěte). Předškoláci ani děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

Platba stravného:

Záloha 1 100 Kč/měsíc se hradí předem, na účet 236064975/0300. Variabilní symbol má každé dítě přidělený.

Celodenní strava stojí 55,- Kč,-. 

 

 

soubor ke stažení

Hlavní stránka