ŽABIČKY - DOMÁCÍ ŠKOLKA

2.11. - 6.11. 2020

V lese

 

Získat povědomí o zvířtatech, rostlinách, stromech v lese - rozlišit jehličnatý a listnatý strom

 

 

- pracovní list - počítáme do 10

- pracovní list - grafomotorika

- nácvik básně

- výtvarná práce

- vytleskej slabiky

 

 

9.11. 13. 11. 2020

Déšť

 

Seznámit se s významem vody, mít povědomí o skupenství - přeměna v páru, led

 

- práce s prasovními listy

- nácvik básně

- koloběh vody v přírodě