Návštěva Hálkova divadla - Šípková Růženka ,O 12 měsíčkách