Návštěva divadla - taneční vystoupení dětí ze ZUŠ

V dopoledních hodinách navštívíme Hálkovo divadlo v Nymburce -taneční vystoupení dětí ze ZUŠ.  

Dejte prosím dětem vhodné oblečení a pláštěnky.  Návrat do MŠ na oběd.