Adaptační klub "Sluníčko" pro nově přijaté děti

od 15:30-16:15 dle počasí ve třídě Berušek nebo na školní zahradě.