6.lekce plavání

V 8:00 - 8:30 hod pro přihlášené děti z II.a III.třídy