Petrpaslíkovo divadlo v MŠ

v 9:30 hod pohádka - Kudy cesta do divadla