Den sportu na vesláku

Od 10 hod pro deti z odd. Motýlků a Žabiček.