Placení školného 2023/2024

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/24 je stanovena na 500,- Kč / měsíc.

Hradí se na účet školy, č. ú. 236064692/0300, variabilní symbol: datum narození dítěte (např. 05112015), specifický symbol: 3. Do poznámky pro příjemce: Školné, měsíc a rok, jméno dítěte.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí!