Informace k odkladu školní docházky

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud zvažujete u vašeho dítěte odklad školní docházky (předškolní děti), je třeba o tom informovat vedoucí MŠ nejpozději do konce dubna 2023. Pokud tak neučiníte, nebude vašemu dítěti drženo místo na příští školní rok.

O odklad školní docházky žádáte u zápisu do ZŠ. K žádosti potřebujete potvrzení dětského lékaře a školního poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum). Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystavuje ředitel/ka školy, ve které zapisujete své dítě. Kopii tohoto rozhodnutí je třeba odevzdat vedoucí MŠ.