Odlašování z prázdninového provozu

Odhlášení se z prázdninového provozu

Žádáme rodiče o včasné odhlašování dětí během prázdninového provozu, pokud dítě do MŠ nedorazí.

MŠ Sluníčko:   325 512 418

                          722 122 844

MŠ Čtyřlístek: 325 512 891

MŠ Růženka:   325 513 308