Školka v přírodě 2021

Protože pevně věříme, že se současná situace brzy změní k lepšímu, plánujeme jet na školku v přírodě v termínu 17.-21.5.2021 do hotelu Bára na Benecku v Krkonoších. Pokud máte zájem, můžete své dítě přihlásit do 19.2.2021 u vedoucí MŠ (platí pro děti starší 5ti let).

Záloha ve výši 2. 000,- Kč se zasílá od 8.3. do 26.3.2021 na účet 236064692/0300, variabilní symbol- datum narození dítěte, konstantní symbol 2.

Předmět: jméno a příjmení dítěte, ŠVP

Doplatek ve výši 1.000,- Kč se platí od 15.4. do 30.4. 2021 opět na účet školy. 

Další podrobnosti najdete na nástěnce v MŠ.