Předškolák 2019/2020

Vážení rodiče,

již tradičně vás ZŠ Komenského zve na akci pro budoucí žáky 1. tříd.

Přihlášené děti budou doprovázeny paní učitelkou z MŠ do ZŠ Komenského.

Po skončení setkání si děti budou vyzvedávat rodiče.

Termíny setkání:

16.1. , 13.2., 12.3., 2.4., 7.5. a 4.6. 2020.

Čas: 13:30 - 14:30

Vstup do budovy bude umožněn červenými dveřmi z ulice Komenského naproti Hlaholu v čase 13:20 - 13.35.

Poté použijte hlavní vstup do školy (budova 2.stupně od učiliště).

S sebou:

Přezůvky, pastelky, nůžky,svačinu a pití, 13.2. cvičební úbor a obuv do tělocvičny.

Přihlášky

Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy, k dispozici v MŠ Sluníčko nebo na sekretariátu ZŠ Komenského.

Termín odevzdání přihlášek je do 20.12.2019

Přihlášky lze odevzdat v MŠ Sluníčko, na sekretariátu ZŠ Komenského nebo poslat v elektronické podobě na info@zs-komenskeho.cz

Informace: Důležité informace i články a fotografie z jednotlivých setkání budou zveřejňovány na webových stránkách školy  www.zs-komeskeho.cz.