Sportovní den na Tyršáku

Dne 18.6. se děti ze třídy Žabiček zúčastní sportovního dne, který pořádá Sportovní centrum. podrobnosti na nástěnce MŠ.