Zápis do MŠ na šk. rok 2020/21

Termín zápisu do MŠ na školní rok 2020/21 je stanoven na 11.5.2020.

Přihlášky si můžete vytisknout na webových stránkách MŠ nebo vyzvednout osobně v ZŠ Komenského

každý pracovní den od 8.00 do 12.00 hodin.